zondag 1 november 2015

Gelezen: de Stamhouder

Onlangs won het werk de Libris Geschiedenis Prijs 2015. De auteur is journalist en vervend schaker Alexander Münningshof. In het boek beschrijft hij zijn familiegeschiedenis: van zijn grootvader tot hemzelf, de stamhouder. Het schrijven nam maar liefst 15 jaar in beslag. Dat had onder andere te maken met zijn drukke baan en twijfel over de schrijfvorm. Zijn vrouw wees hem er bovendien op dat de familieverhalen te rooskleurig werden vertelt.(1) Hij had tijd nodig om het verhaal objectief en goed leesbaar op papier te zetten. Is hij daarin geslaagd?

Het verhaal

De kleine Alexander vindt in de kast van zijn vader een SS-helm en toont het voorwerp aan de familie. Het is het begin van een spannend verhaal. Vlak voor het uitbreken van de oorlog moet grootvader -een succesvolle Nederlandse zakenman- Letland verlaten. Hij keert met zijn gezin terug naar zijn geboorteland. Zijn oudste zoon, Frans, komt tegen die beslissing in verzet. Hij voelt zich meer verwant met Duitsland. Daarom sluit hij zich aan bij de SS om zo tegen de Russen te vechten. Voor zijn vertrek trouwt hij met Wera en samen krijgen ze een zoon: Alexander, de stamhouder van de familie. Nadat Frans is vertrokken, worden Wera en Alexander opgehaald om in de onrustige tijd bij de familie Münninghoff in Nederland te wonen. De band tussen grootvader en Wera is niet bepaald hecht. Maar als moeder van de stamhouder wordt ze getolereerd. Ook de relatie tussen Wera en Frans is gespannen na zijn terugkeer. Uiteindelijk strand het huwelijk en Wera gaat met Alexander bij haar familie in Duitsland wonen. Het verblijf aldaar van Alexander is echter van korte duur. Hij wordt ontvoerd en teruggebracht naar zijn vader die inmiddels een nieuwe vriendin heeft. Het zal 18 jaar duren voor moeder en zoon elkaar weer zien.

Recensie
Het is een goed geschreven boek waarin zoveel is gebeurd dat ik me vaak onder het lezen afvroeg hoe het allemaal mogelijk is geweest. Grootvader doet er alles aan om zijn gezin te beschermen, maar door zijn sterke wil bereikt hij juist het tegenovergestelde. Aan het einde van het boek lijkt er nog nauwelijks een band tussen de generaties te bestaan.


Spannende familiegeschiedenis


Auteur: Alexander Münninghoff
Titel: De stamhouder
JvU: 2014
ISBN: 9789035142268
Noten
(1) Zie ook het interessante radio interview van Tessel Blok met de schrijver over het boek.

Geen opmerkingen: