Publicaties

Blog: prostitutie in de negentiende eeuw

2014
-, 'Alle bordelen zijn van moeder Kee. Waarom Cornelia Hermans-Winkelaar de negentiende-eeuwse prostitutiemarkt in Haarlem domineerde' Haarlem Jaerboek 84 (2013) 134-151.

2011 
-, 'Twitterende Bibliotheken: een praktische handreiking', Cahiers de la documentation 65 (2011) 13-17. 
-, 'De zin en onzin van QR-codes', Intellectueel Kapitaal 10 (2011) 22-26
-, 'How to connect', Intellectueel Kapitaal 10 (2011) 27-32.

2010 
-, 'Zedelijk Haarlem' in: Koen Matthijs e.a. (eds), Leven in de lage landen. Historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland (2010) 271 - 292.
- ‘Met een hoop stenen kun je niet praten: strategie├źn voor succesvol twitterenInformatie Professional 14 (2010) 25-28.
-, '#Followalibrary: al twitterend in de spotlights' Digitale Bibliotheek 2 (2010) 26-28.
-, ‘Sociale media voor dummies. Boekbespreking Handboek Communities van Erwin BlomInformatie Professional 14 (2010) 35.

2009
-, ‘De bibliotheek zoekt vrienden’ Digitale Bibliotheek 1(2009) 40-41.

2008
-, Zedelijk Haarlem: de impact van de moderne economische groei op het verloop van de prostitutie in Haarlem, 1850-1900 (paper gepresenteerd op het Congres: Historische Demografie; Gent december 2008).
-, ‘Herinneringen aan Verwolde en zijn bewoners in de tijd van mijn jeugd- F.W.M. Bonger’ in: Virtus: jaarboek voor adelsgeschiedenis 14 (2007) p. 208-211 [recensie]

2005
-, 'Utrechtse adellijke vrouwen en prebenden in de achttiende eeuw' Virtus: jaarboek voor adelsgeschiedenis 11 (2004) p.43-53.