dinsdag 5 april 2016

Gelezen: A History of Loneliness

Het duurde maar liefst negen romans voordat John Boyne een verhaal over zijn vaderland durfde te schrijven: "I wouldn't write about Ireland, until I had a story that I wanted to tell...". Het thema dat hij uiteindelijk heeft gekozen is niet lichtzinnig: de misstanden in de Ierse katholieke kerk en de vraag hoe schuldig degenen waren die wegkeken.

Het verhaal
Het boek beschrijft het leven van Odran Yates uit Dublin. Na het tragische verlies van zijn jongste broer en vader, besluit hij in de jaren zeventig op 17-jarige leeftijd naar het seminarie te gaan om priester te worden. Hier ontmoet hij Tom Cardle met wie hij tijdens de studie een kamer deelt. Veel gemeen hebben Odran en Tom in eerste instantie niet, maar hoewel ze geen hechte vrienden zullen worden, komen ze elkaar in het leven steeds tegen. Tom is de rebel in het verhaal die gevangen zit in de ketenen van de kerk. Odran wil de waarheid niet zien en houdt daarmee de problemen van Tom in stand. Uiteindelijk is het Tom die Odran de ogen zal doen openen.

Recensie
“I did not become ashamed of being Irish until I was well into the middle years of my life.” Zoals ook bij zijn andere werken, is mijn nieuwsgierigheid gewekt na het lezen van de eerste zin uit het boek. Voor de roman heeft Boyne veel historisch onderzoek gedaan via o.a. interviews met priesters. Hij geeft daardoor overtuigend het veranderende tijdsbeeld weer van de katholieke kerk en de samenleving. In de jaren zeventig stond het katholieke priesterschap in hoog aanzien. Veertig jaar later worden ze met argwaan bekeken.

De impact van de misstanden zijn helder weergegeven en deden me realiseren dat het probleem groter is dan de direct betrokkenen.Goed geschreven tijdsbeeld 


Auteur: John Boyne
Titel: A history of loneliness
JvU: 2014
ISBN: 9780857520951

Geen opmerkingen: